Restaurants zetten hun prijslijst online, winkels tonen hun product aanbod, een boekhouder presenteert zijn diensten. Zomaar wat voorbeelden waarin een website uitkomst biedt.

Mogelijk bent u al eens benaderd om een website te nemen. Misschien kreeg u geen antwoord of niet de juiste antwoorden op uw vragen. Misschien vraagt u zich af of een website nou wel zo nuttig is? Misschien schrok u van de kosten?

simpele-site.nl biedt uitkomst. Wij ontwerpen samen met u een website van zo'n 5 pagina's. We houden het simpel! Daardoor blijven de kosten beperkt zonder dat de kwaliteit er onder leidt.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onder 'Portfolio' een aantal voorbeelden van simpele sites. Wilt u ook wel zo'n site? Laat het dan weten, hoe u ons kunt bereiken staat vermeld onder 'Contact'.